HOME > 조황정보 > 조황정보

양오낚시터

FISHING CENTER

조황정보 양오낚시터 홈페이지에 방문해주신것을 환영합니다
게시글 검색
일요일 , 월요일 조황입니다.
양오낚시터 조회수:1385 121.172.174.100
2018-03-27 11:17:01

 

안녕하세요 인천 강화 토종대물터 양오지입니다.

 

변덕스러운 주말 날씨에 최악에 조황을 보였지만

 

다시 따듯해지면서 월요일 조황이 확 살아나는 모습입니다.

 

알이 꽉찬 붕어상태를보니 산란은 4월초쯤 시작될듯하네요.


 

문의 : 032 933 3266 , 010 4075 5851

홈페이지 : www.yango.co.kr/

 


 

KakaoTalk_20180327_110345521.jpg

 

 

KakaoTalk_20180327_110346841.jpg

 

 

KakaoTalk_20180327_110353060.jpg

 

 

KakaoTalk_20180327_110349106.jpg

 

 

KakaoTalk_20180327_110348583.jpg

 

 


 


 

KakaoTalk_20180327_110344300.jpg

 

 

KakaoTalk_20180327_110348095.jpg

 

 

KakaoTalk_20180327_110343682.jpg

 

 

KakaoTalk_20180327_110342775.jpg

 

 


 


 

KakaoTalk_20180327_110347436.jpg

 

 

KakaoTalk_20180327_110344906.jpg

 

 

 


 


 

KakaoTalk_20180327_110409363.jpg

 

 

KakaoTalk_20180327_110410172.jpg

 

 


 


 

KakaoTalk_20180327_110349930.jpg

 

KakaoTalk_20180327_110350792.jpg

 

 


 


 

KakaoTalk_20180327_110351245.jpg

 


 


 

 

KakaoTalk_20180327_110351867.jpg

 

 

KakaoTalk_20180327_110352575.jpg

 

 


 


 

KakaoTalk_20180327_110353527.jpg

 

 

KakaoTalk_20180327_110354083.jpg

 

 


 


 

KakaoTalk_20180327_110354602.jpg

 

 

KakaoTalk_20180327_110410874.jpg

 

 


 


 

KakaoTalk_20180327_110411385.jpg

 

 

 

댓글[0]

열기 닫기