HOME > 조황정보 > 조황정보

양오낚시터

FISHING CENTER

조황정보 양오낚시터 홈페이지에 방문해주신것을 환영합니다
게시글 검색
조황 정보입니다
양오낚시터 조회수:802 59.16.9.15
2021-05-06 11:19:40

인천 강화 토종대물터 양오지입니다.

 

주말 비 바람에 평일 똥바람에 난리난리네요. 

 

어제도 바람은 8~10m/s 엄청났지만 꿋꿋한 조사님들은 붕어얼굴 보여줬습니다.

 

미끼는 확실히 요즘은 옥수수가 더 잘나오네요 ^^ 참고하세요.

 

 


 

문의 : 032 933 3266 , 010 4075 5851

 

홈페이지 : www.yango.co.kr


 

 

KakaoTalk_20210506_111736826.jpg

 

 

KakaoTalk_20210506_111737100.jpg

 

 

KakaoTalk_20210506_111736339.jpg

 

 

KakaoTalk_20210506_111736476.jpg

 

 

KakaoTalk_20210506_111737425.jpg

 

 

KakaoTalk_20210506_111737632.jpg

 

 

KakaoTalk_20210506_111737996.jpg

 

 

KakaoTalk_20210506_111738128.jpg

 

 

KakaoTalk_20210506_111738671.jpg

 

 

KakaoTalk_20210506_111738811.jpg

 

 

KakaoTalk_20210506_111739273.jpg

 

 

KakaoTalk_20210506_111739368.jpg

 

 

KakaoTalk_20210506_111739824.jpg

 

 

KakaoTalk_20210506_111740091.jpg

 

 

KakaoTalk_20210506_111740627.jpg

 

 

KakaoTalk_20210506_111740696.jpg

 

댓글[0]

열기 닫기